video

 

 HydrHydrostatyczny pipebursting (kraking statyczny) pomiędzy dwoma wykopami.

 

 

Bezwykopowa wymiana rur kanalizacyjnych z użyciem modułów łączonych na zamek.

.

 

Bezwykopowa wymiana rur kanalizacyjnych z użyciem modułów skręcanych gwintowo.

.